Pages

Saturday, February 19, 2011

buat yang bertanya
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. 
Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) 
dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 
agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
[Al Baqarah: 186]


0 orang yang dikasihi Allah..:

Post a Comment