Pages

Monday, October 25, 2010

buat diri yang bErdosa..

bismillahirrahmanirrahim..

tuhan..
masih adakah kEampunan?

" wahai hamba-hambaKu yang mElampaui batas terhadap diri mereka sEndiri! janganlah kamu bErputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mEngampuni dosa-dosa sEmuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.."( 39:53)

lalu..apa yang harusku lakukan?

" dan kembalilah kamu kEpada Tuhanmu, dan bErserah dirilah kEpadaNya sEbelum datang azab kEpadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong.." (39:54)

Jadi..bagaimana caranya untukku kembali padaMu?

" Dan ikutilah sEbaik-baik apa yang telah diturunkan kEpadamu (Al-Quran) dari tuhanmu sEbelum datang azab kEpadamu sEcara mEndadak, sEdang kamu tidak menyEdarinya.." (39:55)

0 orang yang dikasihi Allah..:

Post a Comment